Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Edukacja przyrodnicza w I semestrze

Edukacja przyrodnicza w I semestrze

W trakcie zajęć z edukacji przyrodniczej dzieci miały możliwość korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych, które znacząco wzbogaciły proces nauki i umożliwiły bardziej interaktywne podejście do tematów.  W ramach tych zajęć wykorzystano modele anatomiczne, żywe okazy, lekcje odwrócone i sensoryczne, przyrządy badawcze, filmy edukacyjne oraz interaktywne prezentacje multimedialne. Dzięki temu dzieci mogły na własne oczy obserwować, eksperymentować i wnikać w zawiłości natury. Poprzez bezpośrednią interakcję z materiałami edukacyjnymi, dzieci nie tylko zdobywały wiedzę teoretyczną, ale również rozwijały umiejętności obserwacji, analizy i formułowania hipotez. Używanie różnorodnych pomocy dydaktycznych przyczyniło się do aktywizacji uczniów. Obserwując, eksperymentując i badając zjawiska przyrodnicze, uczniowie stawali się aktywnymi uczestnikami, co sprzyjało ich osobistemu rozwojowi i zainteresowaniu nauką.

Skip to content