Top
Image Alt

Oddziały dwujęzyczne

  /  Oddziały dwujęzyczne

Od roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole wprowadzone zostało nauczanie dwujęzyczne w klasie VII, a w kolejnym roku szkolnym w klasie VIII, Według prawa oświatowego takie nauczanie może zostać wprowadzone od tego poziomu nauki.

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania – w naszym przypadku jest to język angielski.

W klasach VII-VIII zajęcia z języka angielskiego są rozszerzone o dodatkowe dwie godziny lekcyjne tygodniowo oraz dwa zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku angielskim. W naszej szkole jest to geografia i plastyka, a w klasie 8 również fizyka.

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia poprzez wprowadzenie uczniów w świat języka obcego, kształcenie wysokich umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów, a przede wszystkim umożliwić swobodne porozumiewanie się w języku obcym.

Przekazanie solidnych podstaw języka obcego to przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji w nauczaniu dwujęzycznym w szkołach średnich.

We współczesnym świecie język obcy to nie tylko niezbędne narzędzie do zdobywania wiedzy, ale wykorzystywanie jego znajomości w sytuacjach życia codziennego.

Umiejętność posługiwania się językiem obcym ma ogromny pozytywny wpływ na rozwój intelektualny, rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności, poszukiwania niestandardowych rozwiązań jak również podniesienie samooceny oraz motywacji do rozszerzania swej wiedzy.

Skip to content