Top
Image Alt

Świetlica

  /  Świetlica

Godziny pracy świetlicy

Poniedziałek 6.30 – 16.30
Wtorek 6.30 – 16.30
Środa 6.30 – 16.30
Czwartek 6.30 – 16.30
Piątek 6.30 – 16.30

Świetlica szkolna funkcjonuje w oparciu o regulamin w każdy dzień nauki szkolnej. Zaprasza zarówno najmłodsze dzieci  jak i starsze, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach. Oferta proponowanych zajęć wzbogacona została  o tematy związane z poznawaniem samego siebie, współczesnymi zagrożeniami oraz takie, które mogą zainteresować starsze grupy wiekowe.

Czas po zakończeniu zajęć uczniowie mogą ciekawie spędzić w świetlicy szkolnej.  Zapewnia im ona nie tylko troskliwą opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji ale  i twórcze zajęcia. Dostarcza pomysłów na spędzenie czasu wolnego, pokonanie nudy i rozwijanie wyobraźni. Tu nie sposób się nudzić, tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Regulamin zachowania na świetlicy szkolnej

 1. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 2. Informujemy każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu lub wyjściu ze świetlicy.
 3. Zachowujemy się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej, używamy form grzecznościowych.
 4. Pomagamy sobie wzajemnie, opiekujemy się młodszymi kolegami.
 5. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
 6. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier, oszczędnie gospodarujemy materiałami papierniczymi.
 7. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 8. Słuchamy i wykonujemy prośby i polecenia wychowawcy świetlicy.
 9. Przed posiłkiem myjemy ręce.
 10. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.   

Cel ogólny pracy świetlicy to:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele szczegółowe:

 1. Realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych szkoły.
 2. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy – odpowiedniego zachowania w szkole, w domu.
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  i  udzielanie  indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy i rozrywki.
 5. Rozbudzanie i rozwój  zainteresowań dzieci.
 6. Kształtowanie wrażliwości uczniów, empatii.
 7. Wdrażanie zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

W świetlicy szkolnej dzieci mogą spędzać czas przed i po lekcjach, mają możliwość udziału w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Uczniowie odrabiają zadania domowe, uzupełniają wiedzę korzystając z pomocy kolegów lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Mogą brać udział w czynnym wypoczynku, korzystają ze szkolnego patio, szkolnego boiska czy sali gimnastycznej. Zainteresowani mają możliwość wyjścia do pracowni komputerowej.

Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, również ich możliwości psychofizyczne.

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej:

 • zajęcia plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie…);
 • konkursy;
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą;
 • zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
 • gry i zabawy ruchowe.

Wychowawcy świetlicy  stale i systematycznie współpracują  z rodzicami i wychowawcami klas.

Nasze zajęcia świetlicowe, w miarę możliwości, staramy się uwiecznić na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Zajęcia świetlicowe w obiektywie

 

 

Skip to content