Top
Image Alt

Grono pedagogiczne

  /  Grono pedagogiczne

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Pełniona funkcja

Skrót w dzienniku Librus

Kmiecik Anna

język angielski

dyrektor szkoły

Ciołak Agnieszka

historia, wos, wdż,  plastyka. muzyka

Dąbrowska Alina

język angielski, geografia, plastyka

wychowawca klasy VII

Drogosz Barbara

chemia, informatyka

Gadawska Katarzyna

matematyka

Jaworska Joanna

religia, biblioteka szkolna

Kędziora Magdalena

język polski, biblioteka szkolna

Malicki Rafał

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

wychowawca klasy VI

Paździerz Agata

język polski, pedagog specjalny, pedagog

wychowawca klasy VIII

Swiercz Wioletta

psycholog szkolny

Szymkiewicz Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 0
Szymonek Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy III
Ściegienna – Sztuka Justyna

język niemiecki

Ślemp  Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy II

Wcisło Michał

technika, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka, świetlica

Wijas Agnieszka

logopeda

Wrona Anna

przyroda, biologia, geografia, świetlica

wychowawca klasy V

Ząbek Urszula

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy I
Żelazna Iwona

nauczyciel współorganizujący nauczanie, pedagog

Skip to content