Top
Image Alt

Projekty edukacyjne

  /  Projekty edukacyjne

Laboratoria przyszłości

Projekt #Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma on na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi mają wspomagać w odkrywaniu talentów.

Lepsza Szkoła

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” jest realizowany pod patronatem i wg zasad opracowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, dla szkół będących członkami  klubu przedmiotowego GWO. W ramach programu realizowane są tzw. sesje oraz egzamin próbny dla uczniów klas ósmych. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

ESA czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Jest projektem, który angażuje nauczycieli i uczniów w walce o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Wspólną, bo wszyscy potrzebujmy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać i realizować swoje pasje. Szkoły, biorące udział w projekcie ESA, są wyposażane w czujniki, badające jakość powietrza.

Projekt „Dla Ziemi, dla siebie”

Projekt realizowany jest w oparciu o wytyczne „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029”, przyjętego do realizacji uchwałą NR XXV/116/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r.

Projekt Junior – Edu – Żywienie (JEŻ)

Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Projekt Szkoła realizująca zalecenia „EKWzR” (Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem)

Celem działań jest poprawa jakości życia dzieci, kształtowanie zdrowych nawyków i budowanie młodzieży świadomości onkologicznej przez:

  1. Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym;
  2. Kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Projekt „Historia i tożsamość– polskie symbole narodowe” - I edycja

Celem projektu „Historia i tożsamość – polskie symbole narodowe” jest rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych Polski, a także upowszechnianie świąt narodowych, tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami realizującymi zadania konkursowe.

Projekt „Historia i tożsamość - dwie drogi do niepodległości 2022/2023” – II edycja

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań historycznych, popularyzacja wiedzy o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski oraz doskonalenie w ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej. To już druga edycja projektu. Zaplanowane zajęcia projektowe to webinaria i konsultacje online. Umożliwią one stworzenie ciekawych scenariuszy zajęć odnoszących się w dużej mierze do historii regionu świętokrzyskiego.

Projekt edukacyjny „Zabytki Krakowa”

W miesiącu kwietniu w klasie 2 rozpoczął się projekt edukacyjny „Zabytki Krakowa”. Celem głównym projektu było: rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny,  budowanie dziecięcej wiedzy o otaczającym nas świecie oraz poznanie wybranych legend.

Projekt „Aktywna społecznie Brynica” realizowany przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Projekt skierowany jest do uczniów z klas IV – VII.  Działania realizowane są na terenie placówki szkolnej przez przedstawicieli Stowarzyszenia. Pierwszy etap działań projektowych obejmuje warsztaty prowadzone z wykorzystaniem różnych narzędzi, metod i gier ciekawych dla uczniów i ułatwiających przyswajanie wiedzy. Warsztaty rozwijają kompetencje społeczne. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia udziału.

Skip to content