Top
Image Alt

Projekt „Historia i tożsamość– polskie symbole narodowe” – I edycja

  /  Projekt „Historia i tożsamość– polskie symbole narodowe” – I edycja

Celem projektu „Historia i tożsamość – polskie symbole narodowe” jest rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych Polski, a także upowszechnianie świąt narodowych, tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami realizującymi zadania konkursowe. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy konkursy – jeden plastyczny, dwa historyczne dla uczniów oraz zdalne warsztaty i konsultacje, które umożliwią: stworzenie z zespołem uczniowskim pracy plastycznej, rozwiązanie testu wiedzy o życiu i działalności Józefa Wybickiego, stworzenie trzyminutowego filmu na temat obchodów w szkole Dnia Flagi z włączeniem pozostałych symboli narodowych.

Adresatami projektu są:

  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;
  • nauczyciele historii;
  • uczniowie klas I–III szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
  • uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/955-projekt-historia-i-tozsamosc-polskie-symbole-narodowe

Skip to content