Top
Image Alt

Projekt „Historia i tożsamość – dwie drogi do niepodległości 2022/2023” – II edycja

  /  Projekt „Historia i tożsamość – dwie drogi do niepodległości 2022/2023” – II edycja

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań historycznych, popularyzacja wiedzy o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski oraz doskonalenie w ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej. To już druga edycja projektu. Zaplanowane zajęcia projektowe to webinaria i konsultacje online. Umożliwią one stworzenie ciekawych scenariuszy zajęć odnoszących się w dużej mierze do historii regionu świętokrzyskiego. Udział w projekcie będzie okazją do wymiany doświadczeń, wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli, prezentacji własnego dorobku uczestników w ramach spotkań warsztatowych.

Adresatami projektu są:
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

Projekty organizowane są przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy udziale Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Skip to content