Top
Image Alt

Samorząd uczniowski

  /  Samorząd uczniowski

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Wiktor KRAUZE klasa VIII
Zastępca: Urszula SIERADZAN klasa VII
Sekretarz/Skarbnik: Marcel MAJKA klasa V

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

p. Agata Paździerz
p. Rafał Malicki
p. Urszula Ząbek

Ogólne cele działalności Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  • przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
Skip to content