Top
Image Alt

marzec 2024

  /    /  marzec

W III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej wzięli udział dwaj uczniowie z klasy VII - Mateusz Arabasz i Gabriel Picheta.  W dniu 19 marca 2024r. chłopcy przystąpili do I etapu konkursu - etapu szkolnego. Olimpiada ESA to konkurs, który w nowoczesnej formule pozwala uczniom wykazać się wiedzą na temat smogu i zmian klimatu, a odbywa się na specjalnie przygotowanej platformie konkursowej. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymują dyplomy, laureaci nagrody i dodatkowe 3 punkty do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy zatem do udziału w tego rodzaju konkursach. 

Dnia 22 marca 2024 roku uczniowie klasy 8 Naszej Szkoły wraz z opiekunami wyruszyli rowerami  do Piekoszowa gdzie odbyło się uroczyste otwarcie długo oczekiwanej ścieżki rowerowej.  Nowa ścieżka, mająca długość 1,2 kilometra jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród mieszkańców gminy i  znaczącym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. Rajd przedstawiają zdjęcia

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego zdrowia lub życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Projekt ten miał za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną oraz uczyć młodzież właściwych zachowań. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów. Zajęcia te miały na celu uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na

Na zajęciach z rewalidacji wykonywaliśmy dekoracje Wielkanocne. Ze styropianowych jajeczek powstały kolorowe kurki zaś przy pomocy drukarki 3d zakupioną w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości wydrukowaliśmy miseczkę.

Klasa 8 w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, w środę 20 marca 2024 roku napisała próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Arkusze testowe obejmują pełen zakres materiału z cyklu kształcenia, egzamin trwa 90 minut. Zadania egzaminacyjne obejmują umiejętność słuchania, czytania, pisania, znajomość środków językowych i gramatyki. Celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej, zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń już opanował, a które wymagają jeszcze doskonalenia. Wszystkim uczniom życzymy jak najwyższego wyniku na egzaminie.

Skip to content