Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Projekt Mały Ratownik

Projekt Mały Ratownik

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego zdrowia lub życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Projekt ten miał za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną oraz uczyć młodzież właściwych zachowań. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów. Zajęcia te miały na celu uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. Realizacja projektu przewidziana była na cykliczne spotkania na zajęciach świetlicowych przez instruktora – Michała Wcisło trwające od listopada 2023 r. – marca 2024 r. Realizację projektu przedstawiają załączone zdjęcia.

Skip to content