Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Sprzątanie Świata – 2023r.

Sprzątanie Świata – 2023r.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Głównym przesłaniem akcji jest podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się minimalizować ilość odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a dzięki temu nie będziemy zaśmiecać, nadmiernie zużywać i niszczyć środowiska.

Nie tylko w domach, ale też w naszym najbliższym otoczeniu trwają powakacyjne porządki. W całym kraju odbywają się akcje sprzątania świata. Zachęcamy Wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety. Niech Nasi uczniowie też włączą się w akcję – „Dołącz lub idź samodzielnie na spacer i zbierz po drodze trochę śmieci!”.

W ramach akcji odbędzie się związany z tą tematyką konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z Naszej szkoły.      

KONKURS PLASTYCZNY – SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023r.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu tematycznie nawiązującej do hasła przewodniego 30 edycji akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

  • plakat należy wykonać w dowolnie wybranej przez siebie technice, w formacie A3 lub A2 (praca musi być podpisana- imię, nazwisko, klasa)
  • plakat należy wykonać indywidualnie (jeden uczeń dostarcza jedną pracę)
  • konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży wg kategorii  wiekowych:
  • I grupa –  klasy 0 – 3
  • II grupa – klasy 4 – 8

Pracę należy dostarczyć do szkoły do dnia  29 września 2023 r.

Powołana komisja wybierze po 3 najlepsze prace z każdej kategorii.                                    Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.                                                                 Wyniki konkursu poznamy do dnia  6 października 2023r.

                                       Koordynatorzy akcji:  p. Agata Paździerz i p. Anna Wrona

Skip to content