Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

I. Konkurs plastyczny pn. „Tajemniczy świat owadów”.

Konkurs dla uczniów klas 0 oraz klas I – III                                                                                                                                                                                                     Forma pracy: grupowa (jedna klasa – jedna praca) polegająca na wykonaniu pracy plastycznej – plakatu lub pracy przestrzennej związanej ze światem owadów. Technika plastyczna i artystyczna pracy jest dowolna, mile widziane wykorzystanie surowców wtórnych. Wszystkie prace należy czytelnie podpisać: tytuł konkursu, nazwa szkoły (oddział/klasa), opiekunowie (imiona i nazwiska), telefon kontaktowy.

ü  Maksymalne wymiary pracy przestrzennej to: 80 cm x 80 cm x 80 cm

ü  Plakat należy wykonać wyłącznie w formacie A1 (wymiary ok. 60 cm x 80 cm).                                                                                                                                                         – termin składania prac – do 31 stycznia 2024 r. (włącznie),  siedziba Starostwa Powiatowego  w Kielcach (pokoje numer 352, 354) 354),                                            -wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – do 29 marca 2024 r.

                                                                                                                                                                      Koordynator – Anna Szymkiewicz

II. Konkurs plastyczny pt. „Plakat ekologiczny”.

Konkurs dla uczniów kl. IV-VIII                                                                                                                                                                                                                       Forma pracy: indywidualna – 1 praca                                                                                                                                                                                                                                                          Plakaty mogą zawierać hasła, a ich kolorystyka i grafika powinny przyciągać uwagę. Tematyka plakatu ekologicznego jest dowolna i może dotyczyć np. recyklingu, ochrony lasów, ochrony przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.                         

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę – plakat

Nadesłana/dostarczona na konkurs praca powinna być:

1.         oryginalna i w przejrzysty sposób przedstawiać temat konkursu;

2.         wykonana wyłącznie w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm);

3.         pracą własną, nigdzie wcześniej nie wykorzystywaną;

4.         usztywniona, w celu umożliwienia wyeksponowania jej na sztaludze,

5.         czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.

Uczniowie klas 4-5 dostarczają prace do p. Anny Wrony, uczniowie klas 6-7 do p. Aliny Dąbrowskiej.

Uwaga:

Do pracy, każdy uczeń dołącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)                                                                                                                                   – termin składania prac – do 19 kwietnia 2024 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach (pokoje numer 352 lub 354),

– wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – do 14 czerwca 2024 r.

                                                                                                                 Zapraszamy do udziału w konkursach.

                                                                                                      Koordynatorzy: Alina Dąbrowska  i Anna Wrona

Skip to content