Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Lekcja geografii w kl.7

Lekcja geografii w kl.7

Na zajęciach z geografii, uczniowie pracowali metodą projektu, przygotowali schematy i rysunki związane z wybranym rodzajem transportu (samochodowym, kolejowym, lotniczym, wodnym i przemysłowym) oraz krótkie wypowiedzi na temat wpływu każdego z nich na jakość życia mieszkańców i na gospodarkę kraju. Przedstawili argumenty przemawiające za tym, że usługi podnoszą jakość życia. Była to praca w grupach, w nieco innej formie niż zazwyczaj, ale spodobała się uczniom, bo pracowali aktywnie, wymieniali spostrzeżeniami, dzielili się wiedzą. Taki rodzaj zajęć uczy pracy zespołowej, skutecznej, efektywnej – szybszego rozwiązywania problemów, umożliwia sprawniejszą komunikację i wzrost integracji zespołu. Pracując razem, młodzież świetnie się bawiła i uczyła jednocześnie.

Skip to content