Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Konkursy Ekologiczne

Konkursy Ekologiczne

               pobrane_1 Konkursy Ekologiczne Starostwa Powiatowego w Kielcach          logo_2

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach  w ramach Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2022/2023.

W tym roku mamy propozycje dla klas w przedziałach 0 – III oraz IV- VIII.

  1. Młodsze dzieci (uczniowie zerówki oraz klas I, II, III ) zachęcamy do grupowego wykonania pracy przestrzennej pt. „Ptak cudak z recyklingu”.

Uczniowie każdej z klas wykonują pracę plastyczną –  przestrzenną, wyłącznie  z przyniesionych surowców wtórnych.  Maksymalne wymiary pracy to: 80 cm x 80 cm x 80 cm.

Praca musi posiadać sztywny spód, dobrze przymocowane elementy i opis: tytuł konkursu, nazwę szkoły i klasę, liczbę dzieci biorących udział, imiona i nazwiska opiekunów oraz telefon kontaktowy.

Czas realizacji zadania i dostarczenia do Starostwa Powiatowego to: 31.01.2023r (włącznie), pokój nr 352 i 354.

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 31 marca 2023r.

  1. Uczniowie klas IV – VIII mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym pt. „ Geologiczne zakątki Powiatu Kieleckiego w obiektywie”.

 

Konkurs polega na wykonaniu fotografii elementów środowiska naturalnego, niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz powiatu kieleckiego, szczególnie krasowych jaskiń, kamieniołomów, obiektów geoturystycznych naturalnych skał itp.

Każdy uczeń zgłasza do konkursu tylko 1 zdjęcie, wykonane w formacie A4 lub A3.

Niedopuszczalne są prace wcześniej wykorzystane lub innych autorów.

Praca musi być czytelnie podpisana, zawierać tytuł konkursu, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela oraz opis miejsca , gdzie zostało ono wykonane.

Termin składania prac do Starostwa Powiatowego to: 24 kwietnia 2023r. (pokój nr 352, 354).

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi do 16 czerwca 2023r.

Każdy uczestnik konkursu musi dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – formularz w załączeniu poniżej, jak również szczegółowe regulaminy konkursów.

 

                       Zapraszamy do udziału – nagrody czekają !!

Koordynatorzy akcji : Anna Szymkiewicz (kl.0-III)

Anna Wrona (kl. IV – VIII)

konkurs ekologiczny

zgoda

konkurs fotograficzny

konkurs Ptak cudak

Skip to content