Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Zajęcia przyrodnicze w klasie 5

Zajęcia przyrodnicze w klasie 5

Jednym z  celów odbywających się zajęć przyrodniczych jest doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i przygotowanie do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym. Aktywizujące metody pracy, takie jak gry i zabawy dydaktyczne, czy przeprowadzane eksperymenty sprawiają, że uczniowie pracują z dużym zaangażowaniem. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się obserwacje mikroskopowe oraz zajęcia terenowe.        Dzięki nim, uczniowie utrwalają swoją wiedzę o otaczającym świecie oraz doskonalą umiejętność posługiwania się przyrządami przyrodniczymi, dzielą się spostrzeżeniami i wyciągają wnioski.

Skip to content