Top
Image Alt
  /  Aktualności   /  Skrzynka

Skrzynka

Organizacje pozarządowe to również działania dla edukacji. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Brynicy zdaje sobie sprawę, jak wiele dziewcząt potrzebuje wsparcia podczas okresu właśnie w szkole. Pozyskanie Różowej Skrzynki dla SP w Brynicy to efekt działania i współpracy na linii Szkoła i organizacje pozarządowe. To oddolna inicjatywa Etno Babek, dla których ważna jest sprawa edukacji dot. wykluczenia i tabu menstruacyjnego. To działanie na rzecz powszechnego dostępu uczennic w szkole do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni szkolnej gdzie spędzają znaczną część czasu w ciągu dnia. Dzięki współpracy KGW Etno Babki ze Związkiem KGW Powiatu Kieleckiego była możliwość wyjazdu i wzięcia udziału w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku na przełomie maja i czerwca br. To właśnie tam podczas działań w Strefie Społecznej wśród innych ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju udało się pozyskać Różowe Skrzynki z Fundacji Gdańskiej. Różową Skrzynkę z pełnym wyposażeniem na rzecz społeczności szkolnej w Brynicy przekazała Przewodnicząca KGW Etno Babki p. Beata Mochocka oraz p. Marzena Zaława.

Skip to content